...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެނުބާރުހިފުން
މ.
ކަނޑުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދު ކިއްސަރާ ގުޅޭގޮތުން ކަނޑަށް ގަދަވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދެތަހިފުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ