...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެނުޖެހުން
މ.
(1) ދަގަނޑުން ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއްސަށް ހަރުކަން ގެނައުމަށްޓަކައި ދޮންކޮށްފައި ވަކިގޮތަކަށް ފެނުގައި ޖެއްސުން.
(2) ބާރަށް ކުރިއަށްދާ އެއްޗެއް ފެންގަނޑުގެ މަތީގައި، ނުވަތަ ބިމުގައި ޖެހިފައި ނައްޓާލައިގެން ކުރިޔަށް ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުއުދަރެސްފެނުޖެހުން . ފެނުޖަހާފައިދިއުން . ފެނުޖެހެމުންދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ