...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެނެ
ނ.
(ސ) (1) ފުނާ.
(2) ފޮނު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިހެއްލުން . ހީސް . ނަގާހައި ވިލަޔަކުން ފެނެއް ނާންނާނެއެވެ. ޖަހާހައި ގުގުރިއަކުން ހޮނެއް ނާޅާނެއެވެ. . ރަންކޮކާ . ބަނޑިޔަލުފެން . ބޮލިފެން . ކަޅުއަލަ . ކުކުޅުމާދޫނި . އަޅިފެން . އައްސިފެން . އުއްތުން . ވަދުޔު . މަނި . ފިނިފެން . ފިލްޓަރު . ފެންކައްކާބޮލި . ފެންފާޅަ . ފެންފާޅުކުރެއްވުން . ފޮޓޯސާފުކުރާބޭސް . ދަވިއްގަނދުއަރަގު . ދަގަނޑުފެން . ދުންފަތުދިޔަ . ތަޢުބީރު . ތަޢުބީރުކުރުން . ތަޢުބީރުވުން . ލޮނުފެން . ލޮލަށްގޮވުން . ގިރިޓީފެން . ގުއްލަ . ޒަންޖަބީލު . ޖަވާހިރުމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ