...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެން
ނ.
(1) އޮކްސިޖަނާއި، ހައިޑްރޯޖަން އެކުލެވިގެން އުފެދިފައިވާ އެއްޗެއް.
މިއީ ފިނިވީމާ ގަނޑުވާ، ހޫނުވީމާ އާތްވަށްވެގެން އަރާ، ކުލައެއް، ވަހެއް، ނެތް ދިޔާ އެއްޗެކެވެ.
(2) ވާރޭ.
(3) ކަރުނަ.
(4) މަޖާޒު:
މަނި.
(5) ނއ.
ފޯރިއެއް ރޫޙެއްނެތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިފޮޅައިލުން . ހަންޑިއުޅައު . ހަންޑިފޮޅު . ހަރޮނގުހިކާ . ހަކަވެޅާ . ހަކުރުފަނި . ހައިޑުރޯމީޓަރު . ހައިޑުރޯފޯބިޔާ . ހައިޑުރޯގުރަފީ . ހައްކަޅޮވުން . ހައްމާމު . ހަވަރުފެންފޮޅިޔަށްއެޅުން . ހަވޭލި . ހަމަ . ހަތަރުކަޅިހަމަވުން . ހަތަރުއުންސުރު . ހަތަރުއުދަރެސްފެނުޖެހުން . ހަލަނި . ހަލަނިކަން . ހަލަނިވުން . ހާކަނޑުގައި ލަބަރިތެޅުން . ހިނދުން . ހިނގުން . ހިނައިގަތުން . ހިނުން . ހިނެއިން . ހިނެވުން . ހިންދުން . ހިރިކޯލަ . ހިކަރިކުރުން . ހިކިކުރޮޅިވުން . ހިކުން . ހިއްކުން . ހިއްތަލަފިށިދޯރާ . ހިތި . ހިތިކަދޫވެލެއްގެ ބުޑަށް ފެންކަމުގައި މާމުއި އެޅިއަސް އޭގައި އަޅާ އެއްޗެއް ފޮންޏެއް ނުވާނެއެވެ. . ހިތިއެޅުން . ހިތުން . ހިތުފާހަގަ . ހިތުލަފާ . ހިސްޓީރިޔާ . ހިޔަނި . ހިޔަނިއެޅުން . ހީނލުން . ހީވާހީވުން . ހީވާގޮތް . ހީވީމެޔަށް ފެންއެއްޗެއް އަޅައިލިހެންނެވެ. . ހީސްލުން . ހުނި . ހުނިފުރޭނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ