...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންހަރުފަ
ނ.
ހަރުފައިގެ ބާވަތެއް.
މީގެ އެތައްވައްތަރެއް ހުރެއެވެ.
އޭޝިޔާގެ ހިސާބުގަނޑުގައި 003 އެތައްވައްތަރެއް އުޅެއެވެ.
2 ފޫޓުން ފެށިގެން 8 ފޫޓަށް ދިގުމިން ހުންނަ ކަމަށްވެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގިނައިން ފެންނަނީ 2 ފޫޓު ނުވަތަ ދޮޅުފޫޓުގެ އެއްޗިއްސެވެ.
މިވައްތަރުގެ ހަރުފަ، ކަނޑުގައިވެސް ރަށްރަށުގެ ކުޅީގައިވެސް އުޅެއެވެ.
ވިހަ ހުންނަނީ ބައެއް ހަރުފައިގައެެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުޅައްފަނި . މާރިނދަ . ފެންހަފު . ދަހަނާގަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ