...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންހިނބުރު
ނ.
ދެފޫޓު، ދޮޅުފޫޓޫ ވަރަށް ހެދޭ ގަހެއް.
ފަތް ހުންނާނީ އަތްތިލައެއްހެންނެވެ.
ގާތްގަނޑަކަށް ފަތުގެ ބޮޑުމިން، މާބުޅާ ފަތް ވަރުވާނެއެވެ.
މީގާ އަންނަނީ ނޫކުލައިގެ މަލެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ