...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންހިކުން
މ.
(1) ތެމިފައިވާ ނުވަތަ ތެތްކަން ހުރި އެއްޗަކުން ފެނުގެ އަސަރުކެނޑުން.
(2) އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނަކުން ފެން ހިނދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަތިންހިނދުން . ފެންހިނދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ