...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންހިއްކުން
މ.
(1) ގައި ހިއްކުން.
(2) ފެންހުރި އެއްޗަކުން ނުވަތަ ތަނަކުން ފެން ނަގާ ހުސްކުރުން.
(3) ތެތްއެއްޗެއްގައި ހުރި ތެތްކަން ކަނޑުވައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޯހިއްކުން . ފެންހިނދުން . ފެންފުހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ