...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންހޮޅި
ނ.
(1) ފެންފެން ގަނޑާއި ފެންތާނގީތަކާއި، ފެންވަޅުތަކާއި ގުޅައިގެން ފެންގެންދިއުމަށް ލާހޮޅި.
(2) ފެން ޖަހަން ގެންގުޅޭ ހޮޅި.
(3) ރަހަކުރުމަށްޓަކައި ފެން އަޅައިގެން ގެންގުޅޭ އެތެރެ އެނގޭ ހޮޅިއެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޮޅި . ރަހަކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ