...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންނަ
ނއ.
(1) ޚިޔާލަށް ގެނެވޭ.
(2) ޤަބޫލުކުރެވޭ.
(3) އެއްބަސްވެވޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިއުޅައު . ހަރޮނގުހިކާ . ހަކަވެޅާ . ހަވޭލި . ހަތަރުކަޅިހަމަވުން . ހަލަނި . ހަލަނިކަން . ހަލަނިވުން . ހާކަނޑުގައި ލަބަރިތެޅުން . ހިތުން . ހިތުފާހަގަ . ހިތުލަފާ . ހިސްޓީރިޔާ . ހިޔަނި . ހިޔަނިއެޅުން . ހީނލުން . ހީވާހީވުން . ހީވާގޮތް . ހުންގުޅަ . ހުރަސް . ހުރިގޮތް . ހުކުރު ހިނގުން . ހުއްދަބަލައިދިއުން . ހުވަފެން . ހުދުކޮކާ . ހުދުލައްފާނަ . ހޭ . ހޭނަކަތު ދޫނި . ހޯހޯމުގުރާން . ހޯއް . ނަޒަރު . ނާށި . ނާދިރު . ނާދިރުމިސާލު . ނިވާ . ނިވާކުރުން . ނިވާވުން . ނޫ . ރަހަފޮށި . ރަންރޮނގުރައިވެރިމަސް . ރަންކަނި . ރަންކަނިބުރުން . ރަންކޮކާ . ރަންދަޅަ . ރަތްވިލާ . ރަތްމަސް . ރަތްގަޅިފާނަ . ރާޅުބާނިއިސްތަށިގަނޑު . ރާޅުފޮނު . ރާއޭދިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ