...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންނާ
ނ.
އިހުޒަމާނުގައި ރާއްޖެތެރޭގެ އަތޮޅުތަކުން ރަޢިއްޔަތުން އިންތިޚާބުކުރާ ކޮލިތަކުގެތެރެއިން ހިމެނޭ ކަންގަތި ކޮއްޔެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަ . ހަތަރުއުދަރެސްފެނުޖެހުން . ރަންބޮލި . ރަންވަންގަލަދުން . ރަތްވިލާދަޅަޖެހުން . ރުހުމުގެ ލޮލަކަށް އައިބެއް ނުފެންނާނެ . ބެދޭމަޅިއެއް ނުފެންނާނެއެވެ. . ޅިޔައަކުރު . ކަށިބޯ . ކަޅުވެންބޮޑުމަސް . ކަތިރިނދަލި . އަވާމެންދުރު . އިބިލީސްކަށިޖެހުން . އިސްޓޭޖް . އޮށަނިމަލުހެދުން . އޮއްބުން . ވަށްކުރުން . ވައިހިޔަނި . ވަގަރާ . ވިހަބަށި . ފައިލު . ފައިލުކުރުން . ފިލައިއޮތުން . ފިލްމުދެއްކުން . ފެށިއޮބުން . ފެންނާމަނިކުފާނު . ފެންބަންދުކުރުން . ފޯކަސްކުރުން . ދަނޑިމަތިއެނބުރުން . ދަރަހިލުން . ދިލުން . ދުންތަރި . ދެއްކުން . ދޯނގިބަލި . ތަމްސީލުދެއްކުން . ތަތްގަނޑު . ތިލަގަނޑުޖެހުން . ލާއުފުލާއަކު ބަރެއް ނޯންނާނެ . ގައިދޮއްވުން . ގުރުޑުބަލި . ޖަހަމުސައްޓި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ