...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންނާކަން
ނ.
ކަންގަތި ކޮއްޔެއްގެ ނަމެއް.
މިއީ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އަތޮޅަކުން ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ ބައަކަށް ރަސްގެފާނު ލައްވާ ކޮލިތަކުގެ ތެރެއިން ކޮއްޔެކެވެ.
މިބައި މީހުންނަކަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން މުސާރައެއް ނޯވެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ