...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންނެގުން
މ.
(1) ވާރޭވެހޭ ވަގުތު ކަންވާރު ފަދަ އެއްޗިއްސަށް ފެން އެއްކުރުން.
(2) ފެނާއި އެހެން އެއްޗަކާއި އެކުވެފައިވަނިކޮށް އެއިން ފެންވަކިކުރުން.
(3) ފެންހުރިއެއްޗަކުން ނުވަތަ ތަނަކުން ފެންނެގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފެންނެގުން . ފެންފުރުން . ދިޔަހިއްކުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ