...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންރޮށި
ހަނޑުލުފުށް ފަތުގައި ތުނިކޮށްޖަހައި، މަތިން ފަތްކޮޅެއް އަޅައިގެން ފިހެފައި، ބޯކިރުފޮދެއް ހާކާލައިފައި ހުންނަ ރޮއްޓެއް.
މިދެގޮތަކަށް ހަދައެވެ.
އެއީ، ހަނޑޫ އުއްސައިގެންނާއި ނުއުއްސައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ