...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންބަރުކެއުން
މ.
(1) އޮޑިދޯނި ފަހަރާއި ލަކުޑިފަދަ ތަކެތި ގިނަދުވަހު މޫދުގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ފެން ވަދެ ފޯވެ ފެހިޖަހާ ބަރުވުން.
(2) ގަސް ގަހުގެ ފަތް ތަކުގައި ފެންހަރުލައި ބަރުވެ އެލުން.
(3) ވިލާގަނޑުގައި ފެންގިނަވެ، ވެހެން ތައްޔާރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފެންބަރޮކެއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ