...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންބަރޮސް
ނ.
ބަރޮސްބަލީގެ ބާވަތެއް.
މިބަލިޖެހުމުން ހަމުގެ ކުލަ ހުދުވެ ރާޅުކަމެއް ހުރުމާއެކު އެހިސާބުން ދާހިއްލުމާއެކު އަބަދުވެސް ތެތްގޮތެއް ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ