...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންބަތްމަތާ
ނ.
(ރ) ރިޔާ ދޯނިފަހަރުގެ އެންމެ ދިރުނބާކޮޅުން ނަގާ ޖީބުރިޔާ ނެގުމަށް ދޯނީގެ ކުރިޔަށް ނެރެފައި އޮންނަ ދަސްތޫރަޔަށް ގަދަކުރުމަށް ޓަކައި ދޯނީގައި އެއްކޮޅުން ވިއްދައި އަނެއްކޮޅު ވަލުގައި ވިއްދައިފައި ހުންނަ ދަނޑިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ