...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންބަޑި
ނ.
(1) ޢީދުވިލޭރޭ މެންދަމު ކިލެގެ ބުރުޒުން ޖަހައި އުޅުނު ބަޑިއެއް.
(2) ހުކުރު ދުވަހުރަދުން ހުކުރަށް ފައިންޕުޅު އަޅުއްވާ ދުވަހެއްނަމަ އެދުވަހު ހެނދުނު 01 ޖަހާއިރު ކިލެގެ ބުރުޒުން ޖަހައި އުޅުނު ބަޑިއެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ