...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންބިލެތް
ނ.
މޭއްޔަ ކުނާ.
ފަތްތައް ކުދިކޮށް ފެހިކުލަ މަޑުކޮށް ދޮންފާޑަކަށް ފަތްހުންނަ ވެލެއް.
މިއީ ދުފަން ބޭނުންކުރާ ބިލެތެއް ނޫނެވެ.
އެއްވެސް ޅޮހަކަށް ރުކަކަށް ކަނދަކަށް ނާރުވައި ބިންމަތީގައި ހެދޭވެލެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މޭއްޔަކުނާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ