...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންބޮކި
ނ.
(1) އެތެރެއަށް ވައިވަދެގެން ފެނުން ހެދިފައި ހުންނަ ބަޑި.
(2) އެތެރެއަށް ފެންއަޅައިފައި ފުއްޕާހަންކޮޅަކުން ހަދާ ބޮކި.
(3) ފެންއަޅައިފައި ހުންނަ ބޮކި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ