...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންބޯކުރާ
ނ.
(1) ނަމޫނާ ކުރާ.
(2) ރާއްޖޭގެ ނަމޫނާއަކަށް ލޮއިން ހައްދާފައިވާ ދިގުވައްގަނޑެއް ހުންނަ، ކަރު ހިމަދިގު، ފެންބޯށާއި، އަތްދޮވުމަށް ބޭނުންކުރާ ކުރައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަމޫނާކުރާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ