...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންކަނދިލި
ނ.
ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ ފަތްޕިލާވެއްޔެއް.
މިއީ ބިމުގައި ފެތުރި ހެދޭ ވެލެކެވެ.
ފަތުގެ ދެފަރާތުގައި ކުރު ކެހެރިތަކެއް ހުންނާނެއެވެ.
ފަތްހުންނާނީ މެދަށް ވުރެ ދެކޮލަށް ހިމަކޮށެވެ.
މީގެ ދެތިން ވައްތަރެއް ހުރެއެވެ.
މިސާލު:
(ހ) ކަޅުކަނދިލި.
(ށ) ރަންވަން ކަނދިލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރިހިވަންކަނދިލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ