...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންކަރު
ނ.
ފެންވައިރު ކުރާއިރު ބޭނުންކުރާ ފަސޭހައިން ގޮތްގޮތަށް ލެނބޭ ނިސްބަތުންކުރު ހިމަ ހޮޅިއެއް.
މީގެ ދެކޮޅުވެސް ހުންނާނީ އިސްކުރު ކަނޑައިފައި ހުންނަ ހޮޅިއަށް ޖެހޭގޮތަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ