...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންކައްކާބޮލި
ނ.
(1) ބޮލީގެ އެންމެ ބޮޑެތި ވައްތަރު.
މިބޮއްޔަށް ފެންކައްކާ ބޮއްޔޭ ކިޔަނީ ކަރުވިހަ ފަދަ ވިހައަށް ބޭސްފެނެއް މިބޮއްޔަށް އަޅައިގެން ކައްކާތީއެވެ.
މިއީ ވިލުދޮޅީގައި ނުވަތަ ދޮންފަޅުގައި އުޅޭ ބޮއްޔެކެވެ.
މިބޮލީގެ ތުންފަތަށްވާ ހިސާބު.
(މަސްގަނޑު އަރާ (ހިސާބު) ހުންނާނީ ރަތްކުލައެއްގައެވެ.
ބޭރުތޮށިގަނޑުގައި އުންތަކެއް ހުންނާނެއެވެ.
(2) މަޖާޒު:
އެމީހެއްގެ ބޭނުމެއް ޖެހުނީމާ ކަމޭ ހިތައިގެން އުޅެފައި ބޭނުން ކެނޑުނީމާ އަޅާ ނުލައި ތިބޭ މީހުން
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ