...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންކިހުނު
ނ.
ކިހުނުގެ ބާވަތެއް.
މިބަލި ޖެހުމުން ވާގޮތަކީ ފެންފޮދެއް ހެން ހުންނަ ދިޔައެއް ކުރިމަތި ފަރާތުގެ ދޮރުން އައުމެވެ.
މިދިޔަ ޖެހުމުން ބިހިނަގައި ކަހާ ގޮތްވެއެވެ.
މިބަލި ޖެހެނީ ބަލިޖެހިފައިވާ މީހަކާއި ޖިންސީގުޅުން ބެހެއްޓުމުން ނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ