...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންކިރު
ނ.
(1) އިންސާނުންނާއި ބައެއްކަހަލަ އަންހެން ޙައިވާނުގެ އުރަމައްޗަށް އެރޭ އޮލަކަން ކުޑަ ހުދު ކުލައިގެ ދިޔައެއް.
މި މަޑު ރީނދޫ ކުލައެއްގައިވެސް ހުރެއެވެ.
މިދިޔަ އެރޭނީ ވިހާތާ ގާތްގަނޑަކަށް ފުރަތަމަ ތިންދުވަހު އެވެ.
(2) ކާށިހުނިން ބޯކިރު ނެގުމަށްފަހު ދެން ފެލާކިރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކިރުމަސްރިހަ . ކިރުފެންކުލަ . ދިޔަވަރުއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ