...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންކުރުން
މ.
(1) ވިރިކެކޭ ތަކެތި ވިރުވާ ދިޔާކުރުން.
(2) މަޖާޒު:
ތަނެއް ހަލާކުކޮށް ސުންނާފަތިކޮށްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވިރުވުން . ދިޔާކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ