...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންކުޅި
ނ.
(1) އިހުގައި ހިތަނަކަތުން 3، 4، 5، މިތިން ދުވަހު ކުޅެއުޅުނު ކުޅިވަރެއް.
(2) ކުޅިވަރެއްގެ ގޮތުން އެކަކު އަނެކެއްގެ ގަޔަށް ފެންޖަހާ ފެންޖެހުން.
ދެ އީދުގައާއި، ވިހޭގޭތެރޭ (ނުވަރޭ ފެނުން (ކެޑެންދެން) ހޭލާ ތިބޭ ތިބުމުގައި މަޖަލަށް މިކަން ކޮށްއުޅުނެވެ.
މިހާރުވެސް ބައެއް ރަށްރަށުގައި މިކުޅިވަރު ކުޅެ އުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަނދޮޅުފުޅި . ފެންކުޅީއޮނުގަނޑު . ފެންކުޅީގެރި . ފެންދުއްވާއޮނުގަނޑު . ގާދިއްފުށީ މީހުންގެ ފެންކުޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ