...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންކުޅީގެރި
ނ.
އިހުޒަމާނުގައި ފެންކުޅި ފެށުމުގެ ކުރިން ކިޔަވާ ޞަލަވާތް ފާތިޙާއަށް ކަތިލާގެރި.
މިގެރި ކަތިލާނީ ރަދުން ވަޑައިގެން ހުންނަވައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ