...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންކެނޑިޔަށް
ކއ.
މަޖާޒު:
އެއްޗެއް ބޭނުންވެގެން އުޅޭވަރަށްވުރެ މާގިނައިން ގެނައުމުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
މިސާލު:
އެގެޔަށް ހިކިމަސް ފެންކެނޑިޔަށްގެނެސްފައި އެބަހުއްޓެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފެންކެނޑިޔަށް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ