...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންކެނޑުން
މ.
(1) ވާރޭހުއްޓުން.
(2) ގައިގެ ދެހަން ދޭތެރެއަށް ފެން އަރައި ހަންގަނޑު ކެނޑުން.
(3) (ޏ) މަސައްކަތެއްގައި ހީވާގިކަމާއި ކެރުމާއި މުރާލިކަން ހުރުން.
(4) (ސ) ހޭލުންތެރިކަން ހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ