...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންކޯސަލަ
ނ.
(ސ) (1) އެއެއްޗެއްގައި ހުންނަންވާ ވަރަށްވުރެ ގިނައިން ފެން ހުންނަ ކާއެއްޗެހި.
(2) މޫދުގައި އުޅޭ ފެންބުއިމުން ފުފޭ މަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ