...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންއިސްކުރު
ނ.
ފެން އަންނަ ގޮތަށާއި ފެން ބަންދުވާގޮތަށް، ފެން އަޅާ އެއްޗަކާ ނުވަތަ ހޮޅިޔަކާ ގުޅުމަށް ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ