...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންއުޅާލި
ނ.
އުޅާލީގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ހަނޑުލުފުށް ނުވަތަ ގޮދަން ފުށް މޮޑެފައި ހިމަކޮށް ފޯލިވާގޮތަށް ދަމައި، އެކިގޮތްގޮތަށް އަޅައިފައި ތެލުލައިފައި ހުންނަ ހެދިކާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ