...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންއޮއްސުން
މ.
(1) ފެން އަޅައިފައި ހުރި އެއްޗަކުން އަނެކައްޗަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް އެފެން އެޅުން.
(2) ފެން އަޅައިގެން އުވަ ފުރޭނީމާ އޭގައި ހުންނަ އުވަތައް ނުފައިބާނޭހެން މަޑުމަޑުން ފެންހުސްކުރުން.
(3) ތެޔޮހާނަން ކިރު ފެލާފައި ބެހެއްޓީމާ ތެލާ ވަކިން އަޑީގައި ހުންނަ ފެން ހުސްކުރުން.
(4) މަޑުކުރާ ތަކެތީގައި ހުންނަ ފެން ބޭރަށް އަޅައިލުން.
(5) ހަނޑޫ ދޮވެފައި ހުންނަ ފެން ބޭރަށް އަޅައިލުން.
(6) ހިތި ފިލުވުމަށް ފެނަށް އަޅައިފައި ހުންނަ އެއްޗެހިން ފެން ހުސް
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ