...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންވަރަ
ނ.
(ސ) ފެންވަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރެސްޓޯރެންޓު . ކޯލާވާޓަރު . އުނަށްދޭފޭލި . ވެޔޮ . މަކުތަބު . މަތިއަރައިގެންއުޅުން . މަތީފަނުގައި ހިފަންއުޅުން . ފަސޭހައުޅުން . ފެންގުޑުގުޑުކާއްޔޯ . ދަށްވެގަތުން . ދުނިކޮޅު . ސަނަދު . ސިދުރަތުލްމުންތަހާއަށް ހިތްއެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ