...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންވަޅު
ނ.
ފެން ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި ބިންގަނޑު ކޮނެ ފެނުތެރޭގައި ބައެއް ހުންނާނޭހެން ރާނައިފައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުހުންފާރު . ވަޅުކޮޅު . ފެންހޮޅި . ތިލަވަތްގައު . ގިރިވެލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ