...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންވެރުން
މ.
(1) ފެން އަޅައިގެން ހަޑިގަނޑު ދޮވެސާފުކުރުން.
(2) ހިނައިގަތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނައިގަތުން . ހިނުން . ހިނެއިން . ހެނުން . ނާނެއިފުޅުފިއްލެވުން . ނާނެފިއްލެވުން . ފެންވެރުވުން . ތާރިކިޔުން . ތާރިޔޯ . ތޯކިޔުން . ގައިފެންޖެހުން . ގިފިލިބެލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ