...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންމަތިވުން
މ.
(1) އިރު ހަނދާއި ތަރިތައް އެރުން.
ނުވަތަ އުދަވުން.
(2) އެއްޗެހި ފޯވެގެން ފެންގަނޑުގެ މައްޗަށް އެރުން.
(3) މަޖާޒު:
ކަމެއް އެނގޭ ހިސާބަށް ތިލަވެގެން އައުން.
(4) ހާލުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ