...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންމާގަނޑު
ނ.
ފާޚާނާގައި ފެންވެރުމަށް ހުންނަ އެއްޗެއް.
މި ހަދައިފައި ހުންނަނީ ފެންދޭ އެއްޗެހިން ފެން ފައިބާ ގޮތަށް ފެންއަންނާނޭ ހެންނެވެ.
އަދި އެކި ވަރުވަރަށް ބަދަލުކޮށް އެކި ގޮތްގޮތަށް ފެން އަންނަ ގޮތަށް ވެސް މި ހަދައިފައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ