...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންފަށް
ނ.
ފާރެއްގައި ޖެހިފައި ފުރާޅު ހުންނަ ތަންތާގެ ފާރުގައި ޖެހިގެން ފައިބާ ފެން އެތެރެއަށް ދިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި، ފާރާ ގުޅައިގެން ޓިނުގެ މަތީގައި އަޅާ އުވަފަށް، ނުވަތަ ސިމެންތިފަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ