...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންފަދަ
ނއ.
(1) ކަމަކަށް ފަރިތަ.
(2) ރަނގަޅަށް ދަސްވެފައިވާ.
(3) ބޮޑަށް ފަރިތަވެފައިވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނގުން . ބޯބީރިވުން . ވިރުވައިލުން . މީޓަރު . ފިލްޓަރު . ފެންފަދަވުން . ދޮވުން . ތަޣައްޔަރުކުރުން . ތަޣައްޔަރުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ