...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންފަދަވުން
މ.
(1) ކަމަކަށް ފަރިތަވުން.
(2) ރަނގަޅަށް ދަސްވުން.
މިސާލު:
އެފިލާވަޅު އަހަންނަށް ފެންފަދައެވެ.
(3) ބޮޑަށް ފަރިތަވުން.
މިސާލު:
އޭނާއަކީ ބޮޑުއަކުރު ލިޔަން ފެންފަދަ މީހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ