...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންފާޅުކުރެއްވުން
މ.
މާބަނޑުމީހާގެ ބަނޑުން ފެންބޭރުވުން.
މިއީ ވިހަންވެއްޖެކަމުގެ ޢަލާމަތެކެވެ.
މިފެނަކީ ކުއްޖާ އޮންނަ ދުލީގައި ހުންނަ ފެނެވެ.
ވަރަށް މަދު ފަހަރަކުނޫނީ މިދުލި ފަޅައިގެންދާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އައްސަނާޖެހުން . ފެންގަނޑުޖެހުން . ފެންގަނޑޮޖެހުން . ފެންގަޑަޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ