...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންފިހި
ނ.
ތަޅުންގަނޑު ސާފުކުރުމަށް ފެންފޮތި ލުމުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުން ކުރަން ގެންގުޅޭ އެއްޗެއް.
މިއޮންނާނީ ދަނޑިއެއްގެ ކޮޅުގައި ފޮތިގަނޑެއް ނުވަތަ އެފަދަ އެއްޗެއް އައްސައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފެންފިހިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ