...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންފިނޮޅި
ނ.
ލޮލުގެ ބައްޔެއް.
މިބަލި ޖެހުމުން ލޮލުގައި އުފެދޭ ފެން ހިކި ކަރުނަ އުފައްދައިދޭބައި ދުޅަވެދެއެވެ.
މިބަލިޖެހެން މެދުވެރިވާ ސަބަބަކީ ކަރުނަ އުފައްދައިދޭ ބައިނޭފަތާ ގުޅިފައިވާތަން ބެދުމެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ