...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންފިލާ
ނ.
(1) އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ އެންމެ ދިރުނބާކޮޅުގެ މަޅު.
(2) ފަނާމަތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުރައްސަލަ . ބޯރާފަތޭރި . ކަންބަރާ . ކޮޅޮ . މައިގެ . މާގެ . ފެންފެލާ . ފެންފެލާދަޓާ . ފެންފެލެޔާ . ދޮރެބައިމަޑެމަންތާ . ސަބުދެރިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ