...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންފިޔަފާޅި
ނ.
ވިހޭގެތެރެއަށް ބޭނުންވާ ފެން ހޫނުކުރުމަށް ޖަހައިފައި ހުންނަ ފިޔަފާޅި ނުވަތަ އަރިހިޔާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފެންގެ . ދަހަނާގެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ