...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންފިޔާޒު
ނ.
ޖަވާހިރެއް.
މިހުންނަނީ މަޑުކުލަކުލައިގައެވެ.
އެތެރެ އެނގޭ ހެން ހީވާ ނުވާގޮތަކަށް އެއްކުލައަކުން ނޫނީ ދެކުލައެއް އެކުލެވޭ ގޮތަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޖަވާހިރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ