...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންފުށްޓަށް މަހާނަގާ ވިއްކުން
"ފެންފުށްޓަށް މަހާނަގާ ވިއްކުން" މިސާލު:
އެއްޗެއް އެންމެގިނައިން އުފައްދާ ނުވަތަ އުފެދޭ ތަނަކަށް އެބާވަތުގެ އެއްޗިހިތަކެއް ހިފައިގެން ވިއްކަން ދިޔައިމާ ބުނާގޮތެއް.
މިސާލު:
ތިޔަ ވިއްކަން އުޅެނީ ބަސަރާއަށް ކަދުރުތާއެެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފެންފުށްޓަށް މަހާނަގާ ވިއްކުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ